Polisy turystyczne – ich rodzaje i istotność w podróżowaniu

polisy turystyczne, kurs na rezydenta turystycznego

Popyt na polisy turystyczne rośnie ze względu na rosnące pragnienie turystów, aby zwiększyć swoją wygodę podczas podróży.

Zakup polisy turystyczne na zagraniczne wyjazdy cieszy się coraz większą popularnością wśród Polaków. Takie ubezpieczenia często zapewniają ochronę i pokrycie kosztów nie tylko w przypadku choroby czy nagłego wypadku. Przy organizowaniu wycieczek, ważne jest, aby zwracać uwagę na użyteczność i dostępność ubezpieczenia, mając na uwadze dobro klienta.

Jakie są dostępne polisy turystyczne na rynku?

Oferty polis na rynku, jak i ubezpieczycieli, jest naprawdę dużo, dlatego omówimy tylko te, naszym zdaniem, najbardziej przydatne.

Odpowiednie ubezpieczenie turystyczne jest niezmiernie istotne w przypadku sytuacji, takich jak niewypłacalność biura podróży lub nieoczekiwane anulowanie wyjazdu. Dodatkowo, polisa może zostać rozszerzona o różnorodne opcje, które można dopasować do konkretnego celu podróży. Wielu podróżników decyduje się także na ubezpieczenie bagażu, co zapewnia odszkodowanie w przypadku jego kradzieży, uszkodzenia lub zagubienia przez linie lotnicze.

Główną częścią ubezpieczenia turystycznego są koszty leczenia za granicą oraz usługi pomocy. Te elementy mogą także zostać rozszerzone o dodatkowe opcje, takie jak ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, ubezpieczenie bagażu, ubezpieczenie na sporty ekstremalne, ubezpieczenie w przypadku pracy zawodowej, kontynuacja leczenia w Polsce czy ubezpieczenie domu i mieszkania podczas podróży.

Według danych Compensa Vienna Insurance Group, liczba osób indywidualnie ubezpieczających się na wyjazdy turystyczne stale wzrasta. Obecnie, wskaźnik ten wynosi około 125% rok do roku. Darmowa karta EKUZ wydana przez Narodowy Fundusz Zdrowia może okazać się niewystarczająca i być nieskuteczna w niektórych popularnych destynacjach, takich jak Turcja, Tunezja, Egipt, a także w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Japonii, gdzie koszty opieki medycznej są szczególnie wysokie. W przypadku braku ubezpieczenia, turysta poszkodowany w wypadku medycznym musiałby samodzielnie ponieść te koszty.

Co oferują dodatkowe ubezpieczenia assistance?

Ubezpieczenie turystyczne jest niezwykle pomocne, oferując szeroki zakres usług pomocy. Może obejmować transport medyczny, zapewnienie zakwaterowania dla opiekuna poszkodowanego, przewóz poszkodowanego i osób towarzyszących do Polski po zakończeniu leczenia. Istnieje również możliwość skorzystania z kierowcy zastępczego, jeśli nie możemy wrócić do Polski własnym samochodem. Ważnym elementem pakietu pomocy jest pokrycie kosztów poszukiwawczych i ewentualnej akcji ratunkowej. Dodatkowo, polisa ubezpieczeniowa turystyczna może zapewnić usługi tłumacza, informacje turystyczne oraz inne drobne usługi concierge.

Nie ma znaczenia, czy podróż jest organizowana indywidualnie czy przez biuro turystyczne, ubezpieczenie tego rodzaju działa zawsze, kiedy jesteśmy zagranicą.

Powodem rosnącego popytu na ubezpieczenia turystyczne są różne czynniki psychologiczne. Posiadanie takiego ubezpieczenia daje turystom poczucie bezpieczeństwa, pewności i komfortu psychicznego w przypadku sytuacji awaryjnych, takich jak choroba, wypadek czy kradzież. Wiedzą, że w razie potrzeby otrzymają wsparcie finansowe i logistyczne. Świadomość posiadania ubezpieczenia zachęca ich również do odkrywania nowych miejsc, uczestnictwa w bardziej ryzykownych atrakcjach czy podejmowania bardziej odważnych, lecz często mniej odpowiedzialnych, działań.

Sprawdź także: kurs na rezydenta turystycznego

Henc.pl

Scroll to Top