Forma zatrudnienia rezydenta turystycznego – jak podpisać umowę?

Forma zatrudnienia rezydenta turystycznego - jak podpisać umowę?

Co powinna zawierać umowa rezydenta turystycznego? Jaka forma zatrudnienia rezydenta turystycznego będzie najlepsza?

Rezydent turystyczny to osoba, która jest odpowiedzialna za zapewnienie gościom biura podróży najlepszych warunków pobytu oraz rozwiązywanie ewentualnych problemów, których mogą doświadczyć w trakcie podróży. Jednym z podstawowych zadań rezydenta jest podpisanie umowy z biurem podróży, która ma kluczowe znaczenie dla obu stron. Dlatego też, każdy rezydent powinien wiedzieć, jakie warunki powinna zawierać umowa oraz jakie obowiązki na nich ciążą. W niniejszym artykule przyjrzymy się temu zagadnieniu szczegółowo i podpowiemy, jakie kwestie warto wziąć pod uwagę, podpisywując umowę z biurem podróży. Dowiesz się także, jaka forma zatrudnienia rezydenta turystycznego jest korzystna.

Forma  zatrudnienia rezydenta turystycznego

Na początku należy zdecydować, jakiego rodzaju umowę chcemy podpisać. Z punktu widzenia biura podróży, korzystniejsze są umowy cywilnoprawne, takie jak zlecenie lub dzieło. Daje to pracodawcy elastyczność w kształtowaniu umowy oraz minimalizuje obowiązki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne. Jednakże, kiedy biuro chce zatrudnić doświadczonych i cennych pracowników jako rezydentów, najbardziej atrakcyjną opcją dla takiego pracownika jest umowa o pracę. Pamiętajmy, że rezydenci pracują tylko przez kilka miesięcy w roku, co czyni umowę na czas określony rozsądnym wyborem.

Rezydent nie zawsze jest pilotem

Kwestia posiadania przez rezydentów uprawnień pilota wycieczek budzi wiele pytań w praktyce. Chociaż przepisy prawa nie dają jednoznacznej odpowiedzi, zgodnie z art. 30 ustawy o usługach turystycznych, rezydent nie musi mieć uprawnień pilota, pod pewnymi warunkami i z ograniczeniem zakresu uprawnień. W zależności od rodzaju imprezy, uzyskanie niezbędnych kwalifikacji organizator może zapewnić przez szkolenia. Jednak ważne jest, aby umowa z klientem wyraźnie określała brak uprawnień pilota czy przewodnika u rezydenta sprawującego opiekę. W sytuacji, gdy rezydent ma reprezentować organizatora turystyki wobec lokalnych usługodawców, nie może wykonywać zadań zastrzeżonych dla pilotów, takich jak czuwanie nad świadczonymi usługami na rzecz klientów, przyjmowanie zgłoszeń i udzielanie informacji o kraju i miejscu pobytu. W efekcie, przepisy prawa zmuszają biura podróży do zatrudnienia rezydentów z uprawnieniami pilota wycieczek, mających możliwość reprezentowania organu turystycznego w procesie załatwiania roszczeń klientów.

Zakwaterowanie i wyżywienie rezydenta turystycznego – forma zatrudnienia rezydenta turystycznego

W umowie o pracę dla rezydenta turystycznego bardzo ważne jest wskazanie miejsca jej wykonywania. Powinno to być zaznaczone jako miejscowość w kraju docelowym, gdzie będzie miał swoją bazę i skąd będzie sprawował opiekę nad gośćmi biura podróży. W przypadku wskazania miejsca świadczenia pracy w Polsce, pracodawca może nieświadomie zobowiązać się do wypłaty diety z tytułu delegacji zagranicznej, zwrotu kosztów noclegu lub zapłaty ryczałtu. Mimo że pracodawca nie jest zobowiązany do zapewnienia pracownikowi zakwaterowania (z wyjątkiem delegacji zagranicznych), kodex pracy nakłada na niego obowiązek zapewnienia odpowiednich posiłków i napojów, jeśli warunki pracy są szczególnie uciążliwe i niezbędne ze względów profilaktycznych. Zgodnie z rozporządzeniem, pracodawca powinien zapewnić posiłki dostosowane do wydatku energetycznego organizmu, a napoje na stanowiskach pracy, gdzie temperatura przekracza 28°C.

Dress code rezydenta

Wygląd rezydenta turystycznego ma duże znaczenie dla jego wizerunku oraz wrażenia, jakie zrobi na gościach biura podróży. Dlatego zazwyczaj to pracodawca powierza rezydentowi odpowiednie stroje robocze. Warto w umowie o pracę dla rezydenta wprowadzić wymagania dotyczące ubioru oraz określić procedurę powierzenia odzieży z obowiązkiem zwrotu i rozliczenia. Pojawia się także kwestia prania odzieży. Zgodnie z przepisami prawa pracy, jeśli pracodawca wymaga odpowiedniego ubioru i nie może zapewnić prania odzieży roboczej, pracownik może wykonywać tę czynność, pod warunkiem wypłacenia przez pracodawcę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika. Dzięki temu każdy rezydent będzie mógł wyglądać schludnie i profesjonalnie i wypełniać swoje obowiązki z należytym poziomem zaangażowania.

Jasno określone obowiązki rezydenta to ważna część umowy

Umowa o pracę z rezydentem musi precyzyjnie określać jego obowiązki, choć niemożliwe jest dokładne ich wyliczenie. Rezydent odpowiada między innymi za odbiór z lotniska i transport do miejsca zakwaterowania oraz opiekę na miejscu wypoczynku w wyznaczonych miejscach i godzinach. Ważne jest także wskazanie, do czego rezydent nie jest zobowiązany, aby uniknąć niestandardowych i niemożliwych do spełnienia żądań ze strony turystów. Przykładowo rezydent nie powinien kupować dla klienta leków czy reprezentować go przed organami ścigania w razie zatrzymania.

Zapisz się na kurs online na rezydenta turystycznego

Scroll to Top